نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: بحران محیط زیست و سرمایه‌داری

یازده انگاره‌ی نادرست درباره‌ی اقلیم / میشل لووی / ترجمه‌ی محسن صفاری

سخنانی که ادعای «سبزگرایی» و «پایندگی» دارند ماهیت‌های بسیار گوناگونی دارند: برخی به‌راستی فریب‌کاری‌، اخبار ساختگی، دروغ یا پرده‌پوشی‌اند؛ برخی دیگر نیمی یا یک‌چهارم از حقیقت را دربر می‌گیرند. بسیاری از آنها آکنده از تمایل و نیت خوبند – اما می‌دانیم که جاده‌صاف‌کن جهنم‌اند.