نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: بررسی کتاب انقلاب سرخ – سبز: سیاست و فناوری اکوسوسیالیسم نوشته‌ی ویکتور والیس

بررسی دو کتاب در زمینه‌ی اکوسوسیالیسم / کریستین استاچ

بررسی دو کتاب «انقلاب سرخ – سبز» نوشته‌ی ویکتور والیس و «سوسیالیسمِ نیمه‌ی زمین: طرحی برای نجات آینده از انقراض، تغییرات اقلیمی و بیماری‌های همه‌گیر» نوشته‌ی درو پندرگراس و تروی وتسه