نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: دایانا اِستوارتا

مناسبات انسان – حیوان در عصر سرمایه / دایانا اِستوارتا و رایان گاندرسون

اثرات زیست‌محیطی و بدیل‌های ممکن:
تغییرات ناشی از سرمایه‌داری در مناسبات انسان – حیوان همراه با اثرات زیست‌محیطی و بوم‌شناختی آن در تاریخ بشر بی‌سابقه بوده است. این مقاله به بررسی این تأثیرات و همچنین محرک‌های رایجی که روابط مخرب را تداوم می‌بخشد، می‌پردازد. با اقتباس از مکتب فرانکفورت، به بررسی خوی (ethos) سرمایه و ایدئولوژی سلطه به‌عنوان محرک‌های به‌هم‌پیوسته‌ی مناسبات کنونی انسان – حیوان خواهیم پرداخت.