نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: ریچارد هاینبرگ

تغییر اقلیم و دشواری گذار به انرژی نوگشت‌پذیر / ریچارد هاینبرگ / ترجمه‌ی محسن صفاری

با وجود همه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد تأسیسات در انرژی نوگشت‌پذیر (تجدیدپذیر)، برون‌داد واقعی گازهای گلخانه‌ای در حال افزایش است. رشد اقتصادی عامل عمده‌ی این افزایش است: درحالی که عرضه‌ی انرژی‌های نوگشت‌پذیر در سالیان اخیر گسترش یافته است، مصرف جهانی انرژی رشدی بادکنکی داشته و نیاز افزوده‌ی آن از سوخت فسیلی تأمین شده است. هرچه اقتصاد جهانی بیشتر رشد می‌کند، جایگزینی سوخت فسیلی برای انرژی نوگشت‌پذیر، به‌جای آن‌که تنها افزوده‌ای بر آن باشد، دشوارتر می‌شود.