نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: سیامک زندرضوی

چرا کسانی مطالبات زنان را به چهل‌وسه سال اخیر محدود می‌دانند؟ / سیامک زندرضوی

تعریضی بر یک گزاره از محمد فاضلی:
_____________________
بهتر است همه به خاطر داشته باشیم تلاش زنان برای حقوقی انسانی و برابر با مردان نه 43 سال، بلکه بیش ازیک سده تداوم دارد.

آن‌چه از چشمان گشاده‌ی «اصلاح‌طلب» پنهان مانده است / سیامک زندرضوی

نقد یادداشت «ارزیابی خطر تجزیه‌طلبی» نوشته‌ی حمیدرضا جلایی‌پور

به‌راستی چرا حکومت بر طبل حجاب اجباری می‌کوبد؟ / سیامک زندرضوی

نقد مقاله‌ی «درباره‌ی مرگ مهسا و ایران» نوشته‌ی یوسف اباذری