نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: علی بنی اسد

پنج نقشه که نگاه‌تان را به جهان تغییر می‌دهد / دونالد هوستون / ترجمه‌ی علی بنی‌اسد

تغییر سبکِ نقشه‌نگاریِ جهان، با این‌که شکلِ کشورها را تغییر می‌دهد، از بزرگ‌نماییِ اندازه‌ی کشورهای توسعه‌یافته‌ی اروپا و آمریکای شمالی و کوچک‌نماییِ اندازه‌ی کشورهای کم‌ترتوسعه‌یافته‌ی آسیا، آفریقا، و آمریکای جنوبی می‌پرهیزد… اکنون بیش از هر زمانی نیاز داریم جهان را از زاویه‌های متفاوت ببینیم. هیچ زاویه‌ای از زاویه‌ی دیگر درست‌تر نیست؛ بلکه صرفاً متفاوت است.

درباره‌ی مسأله‌ی تغییر اقلیم / نائومی اورسکز

گفتاری از استاد تاریخ علم هاروارد درباره‌ی بحران تغییر اقلیم که در آن توضیح می‌دهد انکار تغییر اقلیم نه پدیده‌ای خودجوش و بی‌برنامه‌، که نتیجه‌ی کارزاری منسجم و سازمان‌یافته است.