نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: مایکل آلبرت

تخیل جامعه‌ی پساسرمایه‌داری / مناظره‌ی مایکل آلبرت و یانیس واروفاکیس

مایکل آلبرت: نهادهای معرف سرمایه‌داری عبارتند از مالکیت خصوصی دارایی‌های تولیدی، کنترل اقتدارگرایانه‌ی محل کار، تولید برای سود، تقسیم کار شرکتی که در آن کارکنان قدرتمند بر کارکنان فاقد قدرت سلطه دارند، پاداش به‌ازای مالکیت، قدرت، و/یا محصول؛ و تخصیص توسط بازار و/یا برنامه‌ریزی مرکزی.
یانیس واروفاکیس: آیا آزادی ناب نه تنها مستلزم پایان بخشیدن به سرمایه‌داری بلکه نیازمند درجه‌ای از استقلال از جمع است؟

برای قضاوت در مورد سیریزا عجله نکنیم / مایکل البرت

  سرعتی که چپ‌ها در جهان نتیجه گرفتند سیریزا خود را فروخته است به نظرم عجیب و حیرت‌آور می‌آید. یک روز از سیریزا ستایش می‌شود و روز دیگر مورد سرزنش قرار می‌گیرد. احتمالاً زمانی بیش‌تر ـ و اطلاعاتی افزون‌تر ـ لازم است تا درباره‌ی آن‌چه که اتفاق اقتاد، و این که چه‌گونه باید به آن… ادامهٔ مطلب ›