نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: مسئله پناهندگی

افغانستانی‌ها در ایران / علی‌اکبر سجادی

یک سده حضور، عاملیت و برهم‌کنش با جامعه‌ی ایران:
وضعیت زیست پناهندگان افغانستانی و عاملیت و برهمکنش‌­های‌شان با جامعه‌ی میزبان در دو برهه‌ی اواخر قاجار و ایران پساانقلاب .

سرمایه‌ی جهانی و مسئله‌ی پناهندگی / کریم منیری

به رغم این که سال‌های سال است که پناهندگی مسئله‌ای حاد و در ابعاد میلیونی است، اخیراً به مسئله‌ی روز تبدیل شده است و به‌خصوص دولت‌های سرمایه‌داری اروپایی آن را به صحنه‌ی سیاست روز کشیده‌اند. آن بخش از این مسئله که جنبه‌ی متداول و هر روزه، به‌مثابه بخشی از زندگی جوامع اروپایی، دارد نمی‌تواند مورد… ادامهٔ مطلب ›