نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: هنر اعتراضی

جنبش ژینا و هنر اعتراضی / نسرین طالبی سروری

پارادایم اخلاقی تولید اثر و مسأله‌ی وساطت:
_________________
نمی‌توان روایت‌های مقاومت در جنبش كنونی را یكپارچه قلمداد كرد و واجد ویژگی‌هایی یكسان دانست، اما بسیاری از آن‌ها با محوریت نمایش بدنِ سركوب‌شده‌ و شكنجه‌شده، و نمایش تجمیع بدن‌ها شكل‌گرفته‌اند و اكثراً در قالب پرفورمنس‌هایی نمودار می‌شوند كه متضمن حضور ایرانی‌های داخل و- به‌خصوص- خارج از ایران است.