نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: کیهان ولدبیگی

اتحادیه‌های کارگری، تجارت آزاد و مشکلات همبستگی فراملی / آندریاس بیلر / ترجمه کیهان ولدبیگی

  در طول گفتگوها برسر احیای سازمان تجارت جهانی در نشست سال 2008 دوحه، تنش میان اتحادیه‌های کارگری اروپا و اتحادیه های کارگری کشورهای جنوب در زمینه‌ی تجارت آزاد بین المللی به یک رویارویی آشکار بدل شد. پیوستن نیروهای فدراسیون اروپایی کارگران فلزکار (EMF) با انجمن اروپایی سازندگان اتومبیل (AECA) به انتشار دو متن مشترک… ادامهٔ مطلب ›

اقتصاد سیاسی دخالت بشردوستانه / کیهان ولدبیگی

دخالت بشردوستانه در دوران حاکمیت سیستم دوقطبی بر جهان اصطلاحی نامأنوس و ناآشنا در سیاست بین‌الملل بود. در مقابل، دوران پس از جنگ سرد به‌مثابه عصرطلایی برای دخالت‌های بشردوستانه توصیف شده است Wheeler)، 2011، 515). این‌گونه دخالت‌ها درحالت کلی به عملیات نظامی اطلاق می‌شود که در آن یک کشور یا مجموعه‌ای از کشورها به منظور… ادامهٔ مطلب ›

دیکتاتوری بازار و دموکراسی / کیهان ولدبیگی

بدون شک اقتصاد محوری‌ترین مسئله در کارزارهای انتخاباتی در غرب است. آن‌چه بیش از همه اذهان رأی‌دهندگان را به خود مشغول کرده یافتن گزینه‌ای است که سکان اقتصادی کشور را به بهترین نحو هدایت کند. این دغدغه صد چندان خواهد شد وقتی بحرانی عمیق همچون بحران اقتصادی موجود بنیان‌های اقتصادی کشور را مورد آماج شدیدترین… ادامهٔ مطلب ›