نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: عرفان آقایی

بازنگری فعالیت کارگری در ایران / سرهان آفاجان / ترجمه‌ی عرفان آقایی و هیمن رحیمی

در آستانه‌ی اول ماه مه
__________________
یادداشت‌هایی چند در باب اعتصاب کارخانه‌ی وطن در سال 1310: بررسی کردارهای گفتمانی کارگران ایرانی در دوره‌ی زمانی 1300 الی 1320 خورشیدی با تمرکز مشخص بر اعتصاب کارخانه‌ی وطن.

به ژئوپلتیک هاویه خوش آمدید! / فرانکو بیفو براردی

به‌مناسبت سالگرد آغاز جنگ اوکراین:
پرسشی که باید بدان پاسخ داد این است: چه کسی مسئول جنگ اوکراین است؟ چه کسی خواستار آن بود، آن را برانگیخت و عنان آن را گشود؟ پاسخ نازی-استالینیسم روسی تحت رهبری پوتین است، شکی درباره‌ی آن نداریم. اما همه می‌توانند ببینید که شخص دیگری نیز به‌شدت خواهان این جنگ بود و فعالانه در حال تغذیه‌ی آن است.

زندگی و مرگ سوسیالیسم یوگسلاوی / جیمز رابرتسون / ترجمه‌ی عرفان آقایی و هیمن رحیمی

سوسیالیسم «خودگردان» یوگسلاوی به نظر بدیلی واقعی در برابر الگوی شوروی بود. چرا به ناگاه دچار فروپاشی شد؟
در طول جنگ سرد، جمهوری فدراتیو سوسیالیستی یوگسلاوی برای بسیاری نماینده‌ی یک بدیل امکان‌پذیر در برابر الگوی شوروی بود. نظام یوگسلاوی که مبتنی بر خودگردانی محل کار بود، از قرار معلوم حق به کارگیری کنترل دموکراتیک بر صحن کارخانه را به کارگران داد.

پناهم بده / گفت‌وگوی مارک فیشر و فرانکو «بیفو» براردی

شاید تا مرحله‌ی کنونی سازماندهی افقی‌محور توانسته باشد که پویایی جنبش را حفظ کند و در طول چهل سال اخیر اولین باری باشد که چنین سیاست پایداری را رقم می‌زند، اما به ثمر نشستن خیزش و گام بعدی حرکت چه بسا به اقدامات و نحوه‌ی سازماندهی دیگری نیاز داشته باشد و حرکات دیگری ورای آنچه تاکنون رخ داده‌است، بطلبد.

مسئله‌ی اتحاد و راست افراطی / عرفان آقایی

این یادداشت تأملی است در باب مسئله‌ی «اتحاد» و تلاش می‌کند که در ابتدا مفهوم پوپولیسم، علل خیزش راست افراطی (عمدتاً پوپولیسم راست‌گرا) در سطح جهانی و تأثیرپذیری سیاست ایران از این پدیده را واکاوی کند. سپس تلاش می‌شود تا از منظری ضد-ذات‌گرایانه شکل‌گیری هویت‌های جمعی بررسی و با رویکردی سیاسی به این پرسش پاسخ داده شود که چرا نیرویی که دموکراتیک خوانده می‌شود دیگر نمی‌تواند در اتحاد با راست افراطی ایرانی (جریان سلطنت‌طلبی) به سر برد، بلکه برای این نیرو مرزکشی سفت و سخت با این نیروی ضد-دموکراتیک الزامی است.

«دختر خیابان انقلاب» تکثیر می‌شود / عرفان آقایی

نقش کنشگری هنرمندانه‌ی دختران خیابان انقلاب و رسانه‌های فمنیستی در تثبیت گفتمان زنانه‌ی حاکم بر اعتراضات چه بوده است؟ این یادداشت در تلاش است تا این پرسش‌ها را با تکیه بر آرای موف و همچنین مروری بر تاریخ حضور زنان در جنبش‌های اعتراضی در ایران واکاوی کند.

انقلاب مشروطه‌ی ایران و تأثیر اندیشه‌ی سیاسی میرزا آقاخان کرمانی / پژمان عبدالمحمدی / ترجمه‌ی عرفان آقایی

این مقاله تأثیر اندیشه‌ی سیاسی میرزا آقاخان کرمانی بر انقلاب مشروطه‌ی ایران را تحلیل می‌کند. کرمانی یکی از برجسته‌ترین روشن‌فکران قرن نوزدهم در ایران است. اندیشه‌ی وی در باب حاکمیت قانون، جدایی میان دین و سیاست، و آزادی بیان تاثیر ویژه‌ای بر مشروطه‌‌خواهی ایرانی برجای گذاشت.