نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: هوش مصنوعی

هوش مصنوعی و وظایف ما / یاسمین میظر

به گفته‌ی مجمع جهانی اقتصاد «نسل تازه‌ای از ماشین‌های هوشمند که به‌واسطه‌ی پیشرفت‌های سریع در حیطه‌ی هوش مصنوعی و روباتیک تجهیز می‌شوند قادر به جایگزینی با بخش بزرگی از مشاغل انسانی هستند».از آن‌جا که با فشار بیماری عالم‌گیر کرونا بنگاه‌های اقتصادی برای کاستن از هزینه‌ها و افزایش بارآوری تولید مجبور به تسریع فرایند بهره‌وری از فناوری‌های جدید و کاستن از اتکا به افراد حقیقی می‌شوند، روباتیک و هوش مصنوعی موجب وقوع «گسست دوگانه»ی حادی خواهد شد.